Naše články

Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

22. 03. 2023
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Zdálo by se, že stanovit cenu zemědělské půdy je snadné. Je přeci zakotvena zákonem a dá se tedy určit jen tak od stolu. Nic ale není dál od pravdy. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb udává bonitu půdy a podle ní základní cenu, tu papírovou. Tržní cena je mnohem výš a ovlivňuje ji spousta faktorů. Jaké jsou ty nejčastější?

Jste jediný majitel

Čím větší vlastníte podíl prodávané půdy, tím líp. Se snižujícím podílem, cena klesá. 

Není metr jako metr

Nejvýše naceňovány jsou zemědělské pozemky vhodné k hospodaření, zapsané ve veřejném registru půdy.

Těmi jsou orná půda a TTP (trvalý travní porost). Za TTP bývá přitom cena o cca 20-30% nižší než za ornou půdu.

O jakou lokalitu se jedná

Každá lokalita je sama o sobě jinak lukrativní. Zpravidla platí, že čím blíž je k metropolím, tím více její cena narůstá.

Jaká je přístupnost pozemku

Je pozemek dobře přístupný, vede k němu přístupová cesta? Pak se k němu hospodář snáz dostane a cena pozemku stoupá.

Pozemky, které se nacházejí uprostřed lánu, budou mít nižší cenu.

Jaká je kvalita půdy

Až polovina orné půdy je dnes sužována půdní erozí, za tu mohou nejen přívalové deště ale i nezodpovědné hospodaření.

Pokud je půda postižena erozí, její cenu to negativně ovlivňuje, protože kupující musí hned zpočátku investovat  do protierozních opatření, např. vsakovacích poldrů.

Ucelenost pozemků

Jak jsou od sebe pozemky, které vlastníte vzdálené? Čím blíž k sobě, tím lépe. Nejvýhodněji jsou naceňovány pozemky nacházející se na jednom katastrálním území. 

Co všechno ještě může cenu ovlivnit

Cenu ovlivní ještě další specifika pozemků - ty ale nemá každý pozemek. Jaká je sklonitost pozemku? Je pozemek rovinatý nebo svažitý? Není pozemek dlouhodobě podmáčený? Neleží v záplavové oblasti?

Vlastníte půdu a uvažujete o prodeji, nebo vám chybí informace? Nezávazně nám níže napište. 

Dostat nezávaznou nabídku

 

foto: Adam Litera

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.