Farmíto Magazín

Kolik stojí zemědělská půda?

02. 02. 2024 | Měli byste vědět
Pole
Chcete se orientovat v cenách zemědělských pozemků, zjistit, jak se určuje, a co vše ji ovlivňuje? Jaká je aktuální cena zemědělské půdy pro rok 2024?

Pokud se vlastníci půdy na vlastní pěst zajímají o to, jakou cenu má jejich pozemek, mnohdy se dostanou k několika naprosto odlišným částkám. 

Mohou totiž narazit na diametrálně různé údaje. V České republice rozlišujeme dvojí druh cen - cenu „úřední” a „tržní”. 

Jaká je úřední cena půdy a k čemu se využívá?

Úřední cenu určuje zákon č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Ve své příloze č. 4 stanovuje úřední ceny zemědělských pozemků.

Majitelé půdy, ale mohou být zaskočeni, pokud si danou přílohu otevřou: úřední cena je násobně nižší než ta, kterou nastavil trh. 

Na trhu s půdou rozlišujeme dva druhy úředních cen:

Ceny podle BPEJ (tj. bonitovaných půdně ekologických jednotek) a pak ceny podle katastrálního území. 

Úřední ceny půdy se využívají většinou, jak už název napovídá při úředních záležitostech - stanovení daně z nemovitosti či příjmu. Může se také používat při výpočtech stanovení výše dědictví, při nákupu či prodeji pozemků od státu a státních institucí, nebo při pozemkových úpravách. Jak již bylo řečeno ve většině lokalit, jsou mnohonásobně nižší než tržní ceny - ale jelikož se podle nich většinou vypočítává výše odvodů státu apod., je to pro vlastníky výhodné.

kalkulacka-ceny-pudy

Chcete zjistit hodnotu Vašeho pozemku? 

Spočítejte si ji na naší kalkulačce! 

Využijte naši kalkulačku a zjistěte cenu svého pozemku zdarma a zcela nezávazně. Pokud si na odhad sami netroufáte, můžete využít služeb našich odborníků

Cena zemědělského pozemku podle BPEJ 

Využívají se například k oceňování pozemků pro účely daně z nabytí nemovitých věcí. Zjednodušeně lze říci, že čím vyšší BPEJ, tím kvalitnější půda a tím vyšší státem stanovená cena. Ceny dle BPEJ byly od r. 2014 zvýšeny o 15 %. 

Upravuje je příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. (Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku).

Cena půdy podle katastrálního území 

Využívají se pro stanovení výše daně z nemovitosti. Dále také pro stanovení ročního nájemného (pachtovného) za zemědělské pozemky, v případech, kdy se vlastník a nájemce na jeho výši nedohodnou, a pro stanovení kupní ceny při převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

Vydává je na základě zákona č. 338/1992 Sb. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a jsou průměrem všech cen dle BPEJ v daném katastrálním území. Seznam katastrálních území s přiřazenými cenami najdete v příloze k vyhlášce č. 298/2014 Sb. Ale pozor - tyto ceny bývají každoročně aktualizovány - jak se ceny půdy podle katastrálních území změnily pro r. 2024 zjistíte ve vyhlášce č. 351/2023 Sb

Úřední cena se pohybuje v rozmezí 1 Kč/m2 - 19 Kč/m2

Úřední ceny by měly odrážet kvalitu půdy, s úřední změnou kvality půdy se také okamžitě mění cena. Nejnižší cenu mají dle vyhlášek pozemky s nejnižší bonitou půdy (tj. „nejméně kvalitní půda”). Nejvyšší cenu ty s nejvyšší bonitou. 

Mapa cen půdy podle BPEJ ČR

Chcete vědět kolik je cena půdy vašeho pozemku podle BPEJ nebo katastru v r. 2024?

Využijte naší online kalkulačky. Stačí znát rozlohu vašeho pozemku, kód BPEJ vaší půdy nebo katastrální území, kde se váš pozemek nachází a zbytek za vás dopočítá naše kalkulačka. Zcela zdarma a nezávazně.

Jak úrodná je půda
Přečtěte si více:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Jaká je tržní cena zemědělské půdy

Tržní cena vzniká na základě nabídky a poptávky. Roli tu hraje i již zmiňované BPEJ - tedy státem vyčíslená kvalita půdy. Pro poptávku jsou ale zásadní i další faktory. Namátkou je to například lokalita, ve které se pozemek nachází, jeho přístupnost - zda je pozemek pro zemědělce lukrativní a může se k němu snadno dostat? Je-li pozemek poškozen erozí? Vliv může mít i způsob hospodaření na pozemku samotném i v jeho okolí - nešetrný přístup obdělávání půdy na blízkých pozemcích může negativně ovlivnit i Váš pozemek (a stejně tak naopak).

Kolik stojí m2  půdy?

15 - 45 Kč/m2

Vzhledem k širokému rozpětí typů zemědělských pozemků je i rozpětí cen velmi široké. Obecně lze říci, že tržní ceny začínají na částkách, kde úředně stanovená cena končí. Zejména u velmi úrodné a kvalitní orné půdy může být tržní cena násobně vyšší než ta úřední. 

Co ovlivňuje cenu zemědělské půdy

Konkrétní tržní ceny se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je lokalita, kvalita půdy, přístupnost nebo i tvar a velikost pozemku. 

Pro přesné ocenění vašeho pozemku je vždy nejlepší obrátit se na odborníka v oblasti nemovitostí nebo znalce. Ten zohledňuje všechny faktory, podrobně zjistí veškeré dostupné informace o pozemku - v případě zemědělských pozemků se bohužel při stanovování ceny nelze příliš řídit tím, že hodnota sousedního pozemku je taková nebo maková. Rozdíly v kvalitě půdy mohou být velmi odlišné i na několika metrech. A je mimořádně důležité přihlédnout ke způsobu hospodaření - a to nejen v současnosti ale i historicky. Spousta půd byla v ČR nesprávným přístupem předčasně částečně znehodnocena.

Kromě samotných půdních vlastností a vnějších okolností jako je lokalita a přírodní podmínky, které ovlivňují kvalitu a bonitu půdy, tedy její úrodnost, má na cenu velký vliv i to, jak bude dostupná pro hospodařícího zemědělce - tedy, jak je lukrativní. 

Jakou cenu má půda?
Přečtěte si více:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy
hodnota-půdy

Chcete si nechat nacenit půdu? 

Máme tým odborníků, který se v zemědělských pozemcích skutečně vyzná. Vaši půdu oceníme zcela zdarma a nezávazně. 

Cena pozemku podle druhu využití

I to jakým způsobem je zemědělská půda využívána má vliv na její cenu. A to poměrně výrazný. Nejvyšších cen mohou dosahovat výjimečně úrodné orné půdy ale také vinice nebo chmelnice, do kterých byla vyšší vstupní investice a umožňují pěstovat exkluzivní plodinu. Samotný způsob využívání také odráží úrodnost půdy, která je mnohdy ovlivněna i přírodními podmínkami a lokalitou, kde se pozemky nachází - a tak se v méně úrodných, podhorských a horských oblastech vyskytují spíše trvalé travní porosty, které slouží jako pastviny a louky než orné půdy. Naopak v nížinnách a úrodných oblastech kolem řek jsou častější vysoce kvalitní půdy s vyšším bpej. 

Cena orné půdy
  • Cena orné půdy se liší podle kvality půdy, lokalizace a dalších faktorů. Obecně se ceny mohou pohybovat od několika desítek korun za metr čtvereční v méně žádaných lokalitách až po vyšší desítky korun v oblastech s vysokou úrodností a dobrým přístupem.
Cena za TTP
  • Ceny TTP, neboli trvalé travní porosty, bývají až o 30 % nižší než ceny orné půdy, ale opět se mohou lišit v závislosti na kvalitě a umístění. Ceny mohou být v řádu desítek korun za metr čtvereční.
Sady
  • Ceny sadů mohou být vyšší kvůli investicím do výsadby a údržby stromů. Ceny se mohou pohybovat od stovky do několika stovek korun za metr čtvereční, v závislosti na druhu stromů, věku sadu a dalších faktorech.
Vinice
  • Vinice jsou často hodnoceny vyššími cenami kvůli specifickým požadavkům na pěstování a vysoké hodnotě produkce. Ceny se mohou pohybovat od několika stovek do tisíců korun za metr čtvereční, zvláště v renomovaných vinařských oblastech.
Chmelnice
  • Podobně jako vinice, i chmelnice mohou mít vyšší cenu kvůli speciálním požadavkům na pěstování a zpracování chmele. Ceny se mohou lišit v závislosti na lokalitě a kvalitě chmelnice.

Závěrem je třeba říci, že cenu pozemku nelze jednoduše stanovit podle tabulky. To, na jakou hodnotu bude nakonec oceněna, ovlivňuje nemalý počet proměnných.

Zodpovědný znalec přihlíží k většímu počtu faktorů. Nikdo by neměl stanovit cenu půdy jen tak od boku, bez znalosti všech reálií týkajících se pozemku.

vinice-dron-64ac13c95e7dc
Přečtěte si více:
Jaké jsou druhy zemědělských pozemků?
hodnota-půdy
Přečtěte si také:
Odhad ceny zemědělského pozemku. Jak probíhá krok za krokem
farmito48
Mohlo by Vás zajímat:
Co všechno lze dělat na zemědělské půdě?

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.