Farmíto Magazín

Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

08. 12. 2023 | Měli byste vědět
Katastr nemovitostí
Průvodce katastrem nemovitostí pro majitele zemědělské půdy: Co lze z katastru zjistit a jak?

Katastr nemovitostí může být pro vlastníky zemědělské půdy velmi užitečným zdrojem informací. Můžete z něj zjistit údaje o vlastnictví, výměře, umístění, hranicích pozemků, omezeních vlastnických práv (např. věcná břemena, zástavní práva) a dalších právních vztazích. Tyto informace slouží jak pro správu pozemků, plánování využití půdy, prodej nebo nákup pozemků, tak pro účely zemědělských dotací a daní. 

Co to je Katastr nemovitostí ČR?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje informace o všech nemovitostech na našem území, tedy o pozemcích, budovách, bytech a nebytových prostorech. Je vedený Katastrálním úřadem jako součást Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK).

Slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně jak životního prostředí, tak k ochraně zemědělského i lesního půdního fondu. Dále také k ochraně nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

Hlavní součásti katastru nemovitostí jsou:

Popisné údaje: Identifikace nemovitosti, jako je adresa nebo popisné číslo.

Výměry: Přesné určení velikosti pozemku či objektu.

Mapové podklady: Vizuální znázornění nemovitostí v mapě.

Seznam práv a závazků: Záznamy o vlastnících, věcných právech a dalších právních vztazích.

Jak získat údaje z katastru? 

Údaje z katastru poskytují pracoviště katastrálních úřadů v podobě veřejných listin. Dnes lze ale většinu informací získat online a bezplatně i bez návštěvy katastrálního úřadu - a to prostřednictvím webového portálu Nahlížení do katastru nemovitostí, který spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Zde můžete hledat podle různých kritérií, například podle parcelních čísel nebo adres.

Pro některé specifické účely, jako je podání návrhu na vklad do katastru nebo získání oficiálních výpisů, může být potřeba se registrovat nebo dokonce navštívit příslušný katastrální úřad osobně. V takových případech je obvykle vyžadováno identifikace a ověření totožnosti

Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Jak se přihlásit do katastru nemovitostí online?

Již před několika lety se uživatelský přístup do katastru nemovitostí značně zjednodušil. Systém se zmodernizoval a je možné se do něj přihlašovat v rámci eGovernmentu - je zapojený přes Portál občana. Nutnost přihlašovat se do systému ČÚZK speciálním účtem tak odpadá. 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) nabízí přístup do svých map jak s eGovernmentem, tak i s pouhým CAPTCHA ověřením, při kterém se nemusíte přihlašovat vůbec nijak - jen stačí správně přepsat vygenerovaný číselný kód přímo na stránce.

Využití přihlášení přes mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, eObčanku, Bankovní identitu, nebo mojeID (tedy jednou z forem identity občana) má své výhody. Umožňuje přístup k těm informacím a službám jako je dálkový přístup a nahlížení nebo návrhy na vklad. Přes Identitu občana je také možné zřídit Službu sledování změn (SSZ), která uživatele automaticky informuje prostřednictvím datové schránky, e-mailu či SMS, pokud u sledované nemovitosti dojde ke změně záznamů v katastru.

Tiche-hrozby-63b6d90505395
Přečtěte si také:
Nerovnoměrné srážky a sucho škodí našim polím

Kdy můžete využít katastr nemovitostí?

Jako vlastník pozemku nebo nemovitosti se můžete setkat s katastrem nemovitostí v mnoha případech - vybíráme ty nejčastější: 

 • Koupě nebo prodej pozemku: Před koupí nebo prodejem zemědělské půdy můžete využít katastr k ověření právního stavu pozemku, včetně identifikace vlastníka a zjištění, zda na pozemku nejsou zapsána žádná věcná břemena nebo zástavní práva, která by mohla transakci komplikovat.
 • Zemědělské dotace: Pro žádost o zemědělské dotace můžete potřebovat doklady o vlastnictví a velikosti pozemku. Katastr vám poskytne oficiální výpis, který můžete přiložit k žádosti.
 • Plánování využití půdy: Katastrální mapa vám umožní přesně určit hranice vašich pozemků a sousedních parcel, což je užitečné pro plánování osevních postupů, stavebních projektů nebo pro zjištění přístupových cest.
 • Řešení sporů o hranice: V případě nejasností nebo sporů o hranice s sousedy může katastrální mapa posloužit jako důkazní materiál při jednáních nebo případném soudním řízení.
 • Zástava nebo hypotéka: Pokud potřebujete získat financování a chcete zemědělský pozemek nabídnout jako zástavu, budete muset předložit bance údaje o pozemku, včetně jeho identifikace a informací o případných existujících zástavních právech.
 • Dědické řízení: V případě dědění zemědělské půdy můžete katastr využít k prokázání vlastnických práv a k aktualizaci záznamů o vlastnictví.
 • Stavební povolení: Pro získání stavebního povolení na zemědělském pozemku můžete potřebovat katastrální výpis a mapu k doložení umístění plánované stavby vzhledem k hranicím pozemku.

Všechny tyto úkony lze obvykle uskutečnit online prostřednictvím webových stránek katastrálního úřadu, kde si můžete vyžádat potřebné výpisy nebo nahlížet do map a registrů. V některých případech může být potřeba osobní návštěva úřadu nebo komunikace s notářem.

kalkulacka-ceny-pudy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Co můžete najít v katastru nemovitostí?

Katastr nemovitostí ČR poskytne řadu informací:

 • Identifikace pozemku: Každý pozemek má své unikátní parcelní číslo, díky kterému je možné jej jednoznačně identifikovat. Najdete zde také informace o katastrálním území, ve kterém se pozemek nachází.
 • Rozloha a umístění: Získáte přesné údaje o výměře vaší zemědělské půdy i její geografické poloze, včetně hranic pozemku.
 • Vlastnické vztahy: Katastr vám prozradí, kdo je právě zapsán jako vlastník pozemku a zdali na něm nejsou zapsány další osoby či právnické entity s věcnými právy, jako jsou například služebnosti, zástavní práva či předkupní práva.
 • Předchozí transakce: Seznam předchozích převodů vám umožní sledovat historii vlastnictví vaší půdy a zjistit, jak se v průběhu času vyvíjely vlastnické vztahy.
 • Mapové podklady: Katastrální mapa je cenným nástrojem, kde si můžete prohlédnout vaše pozemky v kontextu s okolní krajinou.

Kdy je potřeba výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí budete potřebovat vždy, kdy je nutné doložit majitele nemovitosti - jsou to většinou obchodní nebo úřední transakce týkající se vašich pozemků a nemovitostí - nebo pozemků a nemovitostí, o které máte zájem.

Při nákupu a prodeji, v dědických řízeních, při darování. Při případných soudních sporech - např. o věcná břemena, služebnosti nebo při potížích se sousedy, které přerostou v právní spor.

Jak získat výpis z katastru nemovitostí? A kolik stojí?

Výpis z katastru obsahuje informace o nemovitostech (pozemcích, budovách) zapsaných na daném listu vlastnictví, včetně údajů o vlastnících, právních stavů a dalších právech. Získání výpisu z katastru nemovitostí, konkrétně listu vlastnictví, lze provést několika způsoby. 

Výpis z katastru online zdarma

Můžete využít online služby ČÚZK pro nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím jejich webového portálu. Služba "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získat elektronický výpis z katastru nemovitostí zdarma. Pro oficiální účely, jako je předložení úřadům nebo v soudních řízeních, je však často potřeba ověřený výpis, který je zpoplatněn.

Oficiální výpis v digitální podobě

Pro získání ověřeného výpisu lze využít služeb veřejného portálu ČÚZK, kde si po registraci a zaplacení poplatku můžete ověřený výpis stáhnout ve formátu PDF. Cena za elektronický výpis je 100 Kč.

Osobně i elektronicky na katastrálním úřadě

Můžete navštívit příslušný katastrální úřad, který spravuje katastrální území, kde se nemovitost nachází. Na úřadě požádáte o výpis z listu vlastnictví. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku poplatků - v současné době je to 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek a 100 Kč za dalších 20 jednotek. Při žádosti osobně je nutné mít přesné údaje o nemovitosti, jako je adresa nebo parcelní číslo, a být připraven na možnou potřebu prokázání totožnosti.

Některé katastrální úřady umožňují podání žádosti o výpis elektronicky přes elektronickou podatelnu. K tomu je obvykle nutné mít kvalifikovaný elektronický podpis. 

Prostřednictvím notáře

Notáři mají přístup k elektronickému systému katastru nemovitostí a mohou za vás vyřídit získání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí. Tato služba bude zahrnovat notářský poplatek a poplatek za výpis. Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – tzv. notářským tarifem

Zažádat o výpis z katastru přes CzechPoint

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky na CzechPointu, který naleznete na pobočkách České pošty, může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je nutné znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je pak k tomu za 50,- Kč.

Věděli jste, že…

 • Ověřený výpis je potřebný pro právní účely, jako jsou soudní spory, úvěrové žádosti atd.
 • Neověřený výpis může sloužit pro neoficiální účely, jako je předběžná informace o nemovitosti.

Přesný postup a výše poplatků se mohou časem měnit, doporučuje se proto ověřit aktuální informace na oficiálních stránkách ČÚZK nebo přímo na příslušném katastrálním úřadě.

Pole
Mohlo by Vás zajímat:
Kolik stojí zemědělská půda?

Co je to návrh na vklad práva do katastru nemovitostí a kdy ho využijete?

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je oficiální žádost podaná katastrálnímu úřadu s cílem zapsat do katastru nemovitostí nově vzniklé právní vztahy týkající se nemovitosti, jako jsou práva vlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva a podobně. Tento vklad je nezbytný pro právní účinnost některých právních jednání vůči třetím osobám.

Kdy ho využijete

 • Koupě nebo prodej nemovitosti: Po uzavření kupní smlouvy na nemovitost je nutné podat návrh na vklad práva vlastnictví, aby byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitostí a aby se právní účinky vlastnictví projevily vůči třetím osobám.
 • Darování nemovitosti: Stejně jako u koupě, i po darování nemovitosti je třeba podat návrh na vklad práva, aby bylo darování účinné vůči třetím osobám.
 • Zřízení věcného břemene: Pokud mezi stranami dojde k dohodě o zřízení věcného břemene (např. právo cesty přes pozemek), je třeba tento fakt zapsat do katastru nemovitostí.
 • Hypotéka: Při zajištění úvěru hypotékou na nemovitost je nutné hypotéku zapsat do katastru, aby byla účinná vůči třetím osobám.
 • Dědictví: Po právní moci rozhodnutí o dědictví je třeba podat návrh na vklad práva, aby byli dědicové zapsáni jako noví vlastníci nemovitosti.
 • Změny ve vlastnictví z jiných důvodů: Jakékoli jiné změny ve vlastnictví nebo v právech k nemovitosti, například výměna nemovitostí, zřízení služebnosti a podobně, vyžadují podání návrhu na vklad práva.

Jak při návrhu na vklad postupovat?

Návrh na vklad práva se podává na příslušném katastrálním úřadě, buď osobně, prostřednictvím notáře nebo v některých případech elektronicky. K návrhu je třeba přiložit příslušné doklady, jako jsou kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, smlouva o zřízení věcného břemene, atd., v závislosti na typu právního jednání. Po podání návrhu a přezkoumání podkladů katastrálním úřadem dojde k zápisu práva do katastru nemovitostí.

Oficiální návod ČÚZK na to jak na návrh vkladu do katastru:

https://nv.cuzk.cz/Web/Help/index.htm

Návrh-na-vklad
Přečtěte si více:
Jak na vklad do katastru? Průvodce přepisem pozemku
pacht
Přečtěte si také:
Jak na prodej zemědělské půdy bez stresu: Vše, co potřebujete vědět jako majitel

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.