Farmíto Magazín

Jak zjistit hranice svého pozemku?

27. 05. 2024 | Měli byste vědět
hranice_pozemek
Jak zjistit a zpřesnit hranice svého pozemku pomocí katastrálních map a geodetických měření? Předejděte sporům a vyhněte se konfliktům se sousedy.

Hranice kolem vašeho pozemku nemusí být zdaleka tak přesná, jak se může zdát. Ačkoli na katastrální mapě může vše vypadat v pořádku, převodem starých katastrálních map do digitální podoby, mohlo dojít k odchylkám až tři metry. A tak se může stát, že plot kolem vašeho pozemku, nebo to, co považujete ze zvyklosti za své, patří vašim sousedům. 

Pokud sousedé užívají své pozemky ve vzájemné shodě, k žádnému problému nemusí dojít. Komplikace nastávají často v případě prodeje pozemku nebo pokud jej zdědí nový majitel. A začne docházet ke sporům, které mohou často vyústí v soudní řízení. Tím ale potíže mnohdy nekončí - znesváření majitelé nezřídka pokračují ve sporech a odmítají nové uspořádání hranic akceptovat. 

kalkulacka-ceny-pudy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Jak to, že se hranice pozemku v terénu a katastru liší?

Geometricky a polohově se nemovitosti určují při mapování nebo v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu. Naposledy ale takové globální vyhotovení geometrického plánu proběhlo v 19. století. Ačkoli od té doby probíhaly snahy o aktualizaci, vlivem neustálých společenských a politických změn, se nakonec omezily převážně na oblasti kolem velkých měst. A důsledkem toho se přesnost vytyčení hranic pozemků po České republice v různých lokalitách významně liší. Pokud se tedy vaše pozemky nacházejí stranou od velkých měst, zpozorněte.

Katastrální mapy jsou soustavně přenášeny z analogové do digitální polohy - přístupné jsou zdarma a online na stránkách https://www.cuzk.cz/ nebo také na katastrálních úřadech. Problémem ale je, že podle starých map má katastrální mapa podobu grafické mapy v měřítku 1:2880 bez určených souřadnic lomových bodů pozemků. Jeden milimetr v mapě v tomto měřítku odpovídá necelým třem metrům ve skutečnosti. Tyto mapy odpovídají měřením prováděným v 19. století, tedy i metodám, které tehdy byly dostupné. Při mapování bylo tehdy v některých případech přípustné například i krokování, a proto se přesnost polohopisu pohybuje někdy i v řádu metrů.

Dochází tedy k tomu, že hranice vyznačené v terénu, tedy skutečně a fyzicky na pozemku, se mohou výrazně lišit od těch, které jsou zaneseny v katastru nemovitostí. Vyznačené hranice tedy nekorespondují s právním stavem. A pak; babo raď. 

Proto je vhodné při právních úkonech s pozemkem (těmi může být např. koupě, prodej nebo jeho dělení) nechat stávající hranice v terénu odborně zaměřit a porovnat výsledek zaměření s údaji katastrální mapy nebo nechat podle katastrální mapy odborně vytyčit takové hranice, které jsou v terénu neznatelné.

rozdeleni_pozemku
Přečtěte si více:
Jak rozdělit (nejen) zemědělský pozemek: průvodce pro vlastníky od A do Z

Kde zjistit hranice svého pozemku?

Právně platné hranice zjistíte v katastru nemovitostí.

Do toho je možné nahlížet online a bezplatně pomocí služby https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Vyhledávat můžete podle katastrálního území, čísla parcely, vlastníka nebo podle mapy. Podrobný návod, jak nakládat s katastrem nemovitostí, můžete nalézt v našem článku.

Katastr nemovitostí
Přečtěte si více:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

Můžete navštívit místní katastrální úřad, nebo obecní úřad, kde získáte katastrální mapu a list vlastnictví. Tyto dokumenty obsahují přesné informace o hranicích vašeho pozemku.

parcely-pole
Přečtěte si více:
Co je to list vlastnictví, jak v něm číst a k čemu slouží?

Pokud máte pochybnosti o správnosti hranic, najměte si geodeta. Profesionální geodet může provést přesné měření vašeho pozemku a určit jeho hranice. Geodetické měření je užitečné zejména v případech, kdy jsou hranice nejasné nebo sporné.

Poté si můžete zažádat o zpřesnění.

Jak zpřesnit hranice na pozemku?

Podle katastrálního zákona můžete provést zápis o zpřesnění hranic do katastru nemovitostí a zpřesnit tak evidované výměry.

Zápis provádí příslušný katastrální úřad. Změnu musí ohlásit alespoň jeden z vlastníků pozemků, kterých se to týká. Ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech dotčených vlastníků (tedy i spoluvlastníků jednoho pozemku).

Je třeba, aby byli všichni vlastníci ve shodě a byl vypracován nový geometrický plán. Ten vypracovává kvalifikovaný geodet.

Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický plán. 

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. 

Více o zaměření pozemků, o tom, kde nalézt kvalifikované geodety, kolik zaměření stojí a jak probíhá naleznete v našem dalším článku.

mereni-pozemku
Přečtěte si více:
Zaměření pozemku: průvodce procesem, řešením sporů a cena

Oficiální informace o zpřesnění geometrického plánu a polohovém určení pozemků, lze nalézt na stránkách Českého katastrálního a zeměměřičského úřadu: 

https://www.cuzk.cz/zpresneni
územní_plán
Přečtěte si také:
Územní plán: Co prozradí o budoucnosti vašeho pozemku?
zemedelec_na_poli
Mohlo by vás zajímat:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady
pacht
Přečtěte si také:
Jak na prodej zemědělské půdy bez stresu: Vše, co potřebujete vědět jako majitel

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.