Farmíto Magazín

Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady

03. 04. 2024 | Měli byste vědět
zemedelec_na_poli
Komplexní přehled o ZPF. Jaká legislativa půdní fond chrání a upravuje? Jak je možné zemědělskou půdu využívat a jak správně vyjmout pozemek ze ZPF?

Zemědělský půdní fond (ZPF) je základním přírodním bohatstvím České republiky, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. 

Tvoří jej zemědělská půda, tj. pozemky zemědělsky obhospodařované, jako je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není

Do ZPF náležejí též rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, odvodňovací příkopy, hráze a technická protierozní opatření​.

To, zda je Váš pozemek součástí zemědělského půdního fondu, lze zjistit jednoduše, bezplatně  a online nahlédnutím do katastru nemovitostí - z něj vyčtete jakého druhu váš pozemek je.  

Katastr nemovitostí
Přečtěte si více:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?
kalkulacka-ceny-pudy

Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Jaká legislativa definuje ZPF?

Legislativa definující ZPF je zakotvena v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Tento zákon stanovuje pravidla pro ochranu, využívání a nakládání s půdou v rámci ZPF, včetně zakázaných činností, které by mohly ohrozit zemědělskou půdu, jako je například její užívání k nezemědělským účelům bez příslušného souhlasu.

Jak je možné nakládat s pozemky zapsanými v ZPF?

Pouze v souladu s předpisy zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Vlastníci a uživatelé těchto pozemků jsou povinní je chránit před znečištěním a erozí nebo půdu poškozovat a degradovat. 

Zemědělský půdní fond jsou zjednodušeně řečeno pozemky určené a vázané zákonem výhradně pro zemědělské účely a pro ty by také měly být využívány. Na tomto území nelze tedy nic stavět, ať už jsou to stavby pro zemědělské či nezemědělské účely vhodné k rekreaci či obývání bez povolení úřadů. 

Aby bylo možné na pozemcích nacházejících se v ZPF něco postavit je nutné je z půdního fondu vyjmout či odejmout. Pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely, například pro stavbu rodinného domu, je potřeba získat souhlas orgánu ochrany ZPF

farmito48
Zjistěte více:
Co všechno lze dělat na zemědělské půdě?

Jak odejmout pozemek ze ZPF?

Než zažádáte o vynětí pozemku ze ZPF je dobré se zamyslet, zda je tento krok skutečně nutný. Půda je zákonem plošně chráněna, je třeba zmínit, že zemědělské půdy je omezené množství, nelze vyrobit a stále ubývá. Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. 

O vynětí rozhodují orgány ochrany půdního fondu, těmi mohou být místní úřady nebo Ministerstvo zemědělství, záleží na rozloze odnímané půdy. Cena za vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu se odvíjí od její kvality. 

Více o tom, jak celý proces probíhá se podrobně dozvíte v našem textu níže.

vynětí_zpf
Přečtěte si více:
Jak odejmout pozemek ze ZPF? Praktický průvodce

Neznalost neomlouvá!

Za užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu (s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba) hrozí fyzické osobě sankce až 1 000 000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osobě až 10 000 000 Kč.

hodnota-půdy

Zvažujete prodej půdy a potřebujete poradit? 

Máme tým odborníků, který se v zemědělských pozemcích skutečně vyzná. Vaši půdu oceníme zcela zdarma a nezávazně. 

ceske_pole
Přečtěte si také:
2024: Co přináší novela zákona o ochraně půdního fondu
Pole
Přečtěte si také:
Kolik stojí zemědělská půda?
půda_stavební_pozemek
Zjistěte více:
Nový stavební zákon 2024: Z pole stavební pozemek? Co říká nový zákon?

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.