Farmíto Magazín

Jak na vklad do katastru? Průvodce přepisem pozemku

17. 04. 2024 | Měli byste vědět
Návrh-na-vklad
Mění se na vašem pozemku vlastník? Chcete část prodat nebo jej rozdělit? Vše je třeba zapsat do katastru. Prozradíme vám jak na zápis do katastru nemovitostí - kdy, kde a za kolik.

Jako vlastník zemědělských pozemků se s podáním návrhu na vklad můžete setkat v různých situacích, kdy je potřeba právně zaznamenat vznik, změnu, nebo zánik věcných práv k nemovitostem. Zjednodušeně - pokud je potřeba přepsat vlastnická práva k pozemku (či nemovitosti). Tedy například při koupi, prodeji, darování nemovitosti, nebo při změnách ve vlastnických právech z jiných důvodů. 

Jednou z nich je například dělení pozemků. Třeba v případě, že chcete pozemek prodat částečně, nebo jej rozdělit z důvodu dědictví nebo jiných rodinných nebo obchodních důvodů. V takovém případě je potřeba nejen získat územní rozhodnutí od stavebního úřadu, ale také podat návrh na vklad nově vzniklých parcel do katastru. Dalším důvodem může být změna využití pozemku, která vyžaduje souhlas příslušných úřadů, a následný zápis této změny do katastru​.

pacht

Máte pozemek a zvažujete jeho prodej?

Svěřte se do rukou odborníků. Váš pozemek nezávazně naceníme a vyřídíme za vás veškerou administrativu. 

Vklad do katastru je nezbytný, aby se právní účinky těchto změn mohly plně projevit. Tedy pokud např. prodáte-li nemovitost jejím oficiálním vlastníkem přestáváte být až po zápisu vkladu do katastru. Stejně tak to platí pro všechny další úkony. 

rozdeleni_pozemku
Přečtěte si více:
Jak rozdělit (nejen) zemědělský pozemek: průvodce pro vlastníky od A do Z
dva_traktory_na_jednom_poli
Mohlo by vás zajímat:
Spoluvlastnictví pozemků aneb vše o vlastnických podílech

Kde podat návrh na vklad do katastru?

Návrhy se podávají na příslušném katastrálním úřadu, a to buď elektronicky , poštou, nebo osobně, v závislosti na vaší situaci a možnostech. Podání návrhu na vklad musí být provedeno na speciálním formuláři, který je ke stažení na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Nebo lze využít aplikaci připravenou ČÚZK, ve které si připravíte podklady jak pro elektronické nebo tištěné podání v .pdf.

Co je potřeba při přepisu pozemku?

Pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je potřeba:

Vkladová listina

Zásadní dokument pro zápis práva do katastru nemovitostí. Může to být například kupní smlouva, darovací smlouva, dědická smlouva, či jiný dokument, kterým právo vzniká nebo zaniká. Důležité je, že pokud je listina v papírové formě, musí mít úředně ověřené podpisy (podpis lze ověřit za poplatek 50,- Kč za každý podpis na listině na pobočkách CzechPOINT, které naleznete na České poště nebo obecních úřadech).​ 

Formulář pro návrh na vklad: 

Musí být vyplněn a podán na příslušném katastrálním úřadu. Formulář lze podat osobně, poštou, nebo elektronicky prostřednictvím online aplikace katastru. Tento formulář vyžaduje identifikaci nemovitosti, práv k zápisu, a údaje o účastnících řízení, včetně jejich osobních a kontaktních údajů.​ 

Geometrický plán: 

V některých případech, například při dělení či scelování pozemků, je třeba přiložit geometrický plán, který musí být předložen v originálu. Tento plán musí být vyhotoven zeměměřickým inženýrem a spojen pevně se smlouvou.​ 

Další listiny:  

Pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, např. souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků nebo souhlas příslušného orgánu veřejné moci k právnímu jednání účastníka vkladového řízení.

Plná moc: 

Pokud je účastník zastoupen prostřednictvím zmocněnce, je nutné přiložit plnou moc s ověřeným podpisem (podpis lze ověřit za poplatek 50,- Kč za každý podpis na listině na pobočkách CzechPOINT, které naleznete na České poště nebo obecních úřadech).​ 

Výpis z obchodního rejstříku: 

V případě, že účastníkem je právnická osoba, je vyžadován výpis z obchodního rejstříku. Pro fyzické osoby stačí jasná identifikace jménem, příjmením a podpisem.​ 

Před podáním návrhu je doporučeno si vše důkladně připravit a ověřit, aby byly splněny všechny náležitosti pro hladký a snadný průběh vkladového řízení.

Katastr nemovitostí
Přečtěte si také:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

Kolik stojí návrh na vklad do katastru?

V roce 2024 činí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč za každý návrh na zahájení řízení o povolení vkladu. 

Poplatek platí ten, kdo návrh podává. Je ho možné platit platební kartou i v hotovosti na místě anebo bezhotovostně na zvláštní účet státního rozpočtu zřízený u příslušného katastrálního úřadu.

Pokud se rozhodnete využít při prodeji služeb specializovaných firem, jako je např. ta naše, poplatky platíme my a o podání se postaráme. 
 

Ceny půdy
Mohlo by vás zajímat:
Co vše je potřeba zaplatit při prodeji pozemku?

Jak dlouho trvá vyřízení vkladu do katastru?

Vkladové řízení na katastrálním úřadu obvykle trvá do 30 dnů od doručení návrhu na vklad, ale ve složitějších případech může být toto období prodlouženo až na 60 dnů. 

Během prvních 20 dnů od podání návrhu úřad provádí pouze předběžnou revizi dokumentů a vyznačuje upozornění na změnu v katastru, ale nesmí ještě rozhodnout o samotném vkladu. V průběhu této 20ti denní ochranné lhůty po podání návrhu mají dotčené strany možnost vznesení námitek proti zápisu, což může proces dále zdržet​. Po tomto období může katastrální úřad vydávat rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí návrhu​.

Pozor na zdržení!

Celé řízení obnáší spoustu papírování a administrativních procesů a tak se může stát, že se celý proces zadrhne. Jakékoli chyby nebo nepřesnosti v dokumentech, jako jsou kupní smlouvy, plné moci, nebo ve formulářích pro návrh na vklad, mohou způsobit, že katastrální úřad žádost zamítne a vyžaduje její opravu a znovupodání. Zápis do katastru je závislý také na administrativních kapacitách katastrálního úřadu a může dojít k zpoždění, pokud úřad zpracovává vysoký počet žádostí​.

Pokud nechcete ztrácet čas papírováním při prodeji pozemku nebo spoluvlastnického podílu, můžete využít i našich služeb. Všechny náležitosti, včetně přepisu na katastru nemovitostí, vyřídíme za vás.

pacht
Zjistěte více:
Jak na prodej zemědělské půdy bez stresu: Vše, co potřebujete vědět jako majitel
Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy
hodnota-půdy
Mohlo by Vás zajímat:
Odhad ceny zemědělského pozemku. Jak probíhá krok za krokem

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.