Farmíto Magazín

Daň z příjmu při prodeji pozemku. Co zdanit a co nezdanit?

03. 05. 2024 | Měli byste vědět
daň_z_příjmu
Prodáváte pozemek a nejste si jistí, jaké daně a poplatky při jeho prodeji musíte zaplatit? A kdy příjem z prodeje pozemku jste povinni zdanit a kdy danit nemusíte? Pak je tento text právě pro vás.

Pokud prodáváte pozemek nebo nemovitost jako fyzická osoba - týká se vás při prodeji pouze daň z příjmu. Další daně řešit nemusíte. V řadě případů navíc můžete být od této povinnosti osvobozeni a daň platit nemusíte. 

Kromě daně z příjmu při prodeji nemovitosti se můžete setkat ještě s několika dalšími typy poplatků. V případě, že ale využíváte služeb specializovaných firem nebo realitních agentur, jako je třeba Farmíto - většinu těchto poplatků firma řeší a platí za vás. S čím se tedy můžete setkat?

pacht

Jste vlastníkem zemědělské půdy nebo farmy? 

Zvažujete její prodej? 

Nabízíme nejlepší cenu na trhu. Zjistěte hodnotu vašeho pozemku zcela zdarma a nezávazně. 

Daň z příjmu při prodeji zemědělského pozemku. Kdy musíte danit?

Daň z příjmu se vztahuje na zisk z prodeje nemovitosti. Daní se v případě, že půda je prodána za vyšší cenu než byla její pořizovací cena, rozdíl mezi prodejní a pořizovací cenou se zahrnuje do daňového základu vlastníka a je zdaněn jako příjem z prodeje nemovitostí.

Kdy můžete být od daně z příjmu osvobozeni aneb časový test

Jestliže jste nabyli pozemek do 31. 12. 2020 a vlastníte jej déle než 5 let, jste od této daně osvobozeni. 

Pro pozemky nabyté od 1.1.2021 je doba, po kterou musíte vlastnit nemovitost, abyste byli osvobozeni z platby daně z příjmů v případě prodeje, prodloužena na 10 let. Výjimku tvoří případy, kdy se jedná o prodej nemovitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, manželkou. V tomto případě se doba 10 let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele - tedy toho, po kom dědíte.

Podnikatelé musí kromě základního pravidla dodržet i druhou podmínku. Nemovitost nesmí být po celou dobu časového testu, tedy 5 nebo 10 let, zahrnuta v obchodním majetku. Pokud nejsou obě podmínky splněny současně, vzniká povinnost příjem z prodeje zdanit vždy.

Daňové přiznání. Jak danit příjem z prodeje?

Pokud nesplňujete podmínky pro osvobození od platby daně z příjmu při prodeji pozemku, můžete si v přiznání odečíst různé výdaje a náklady. V případě prodeje nemovitostí, které nepoužíváte k podnikání, uvedete rozdíl mezi příjmy z prodeje a výdaji v daňovém přiznání na řádku 40 (ostatní příjmy) a v příloze č. 2. 

Do výdajů je možné zahrnout i vámi zaplacenou kupní cenu, náklady spojené s prodeje nemovitostí (odměny právníkovi, notáři, náklady na vyhotovení znaleckých posudků, kolky apod.).

Pokud je váš celkový příjem nižší než 1 935 552 Kč (r. 2023), platí sazba 15 %. Překročí-li příjem tuto částku, aplikuje se sazba 23 %.

Daňové přiznání k dani z příjmů z prodeje pozemku je nutné podat do tří měsíců po konci zdaňovacího období, což v r. 2024 znamená do 2. dubna. Pokud podáváte přiznání elektronicky, lhůta se prodlužuje do 2. května 2024. V případě, že využíváte služeb daňového poradce, máte možnost podat daňové přiznání do 1. července 2024

Ceny půdy
Přečtěte si také:
Co vše je potřeba zaplatit při prodeji pozemku?

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí každý rok a její výše se odvíjí od polohy, kde se pozemek nachází, jeho velikosti a druhu využití pozemku. Tato daň u zemědělských pozemků nebývá vysoká a  platí ji každoročně stávající majitel pozemku. Z pohledu prodávajícího je podstatné vědět, že je třeba v lednu následujícího roku po prodeji nemovitosti ohlásit správci daně, že došlo ke změně. V dalších letech už se finanční správa o platbu daně sama přihlásí. 

Daň pozemek
Přečtěte si více:
Daň z nemovitosti - vše o dani z vašich pozemků

Poplatky na katastrálním úřadě

Za převod vlastnických práv se platí správní poplatek, který je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. V roce 2024 byl tento poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí stanoven ve výši 2 000 Kč.

Další poplatky (např. notáři)

Notářské poplatky jsou účtovány za ověření podpisů na kupní smlouvě a za další právní služby. Cena se liší v závislosti na složitosti případu a objemu poskytovaných služeb podle notářského tarifu

Návrh-na-vklad
Přečtěte si více:
Jak na vklad do katastru? Průvodce přepisem pozemku
Jakou cenu má půda?
Mohlo by vás zajímat:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy
pacht
Přečtěte si také:
Jak na prodej zemědělské půdy bez stresu: Vše, co potřebujete vědět jako majitel

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.