Farmíto Magazín

Daň z nemovitosti: v roce 2024 si připlatíte. Co vás čeká?

10. 05. 2024 | Měli byste vědět
dan_z_nemovitosti_31.5
Zjistěte, jaké změny v daňové sazbě pro zemědělské pozemky přináší rok 2024 a jak a kdy daň zaplatit. Informace pro majitele!

Daně z nemovitosti jsou každoroční povinností vlastníků půdy a všech dalších nemovitých věcí. Ta letošní se blíží. Letos bude daň navíc o mnoho vyšší. V průběhu května posílá finanční správa vlastníkům nemovitostí výzvu a výměr k zaplacení. Podívejme se na celé téma podrobněji. 

Kdy je nutné daň zaplatit?

Daň z nemovitosti pro rok 2024 je splatná do 31. května, pokud nepřesahuje 5 000 Kč. Vyšší částky lze zaplatit ve dvou splátkách - polovinu do 31. května a zbytek do 30. listopadu.

Jak výzvu mohu obdržet?

Výzvu k zaplacení daně z nemovitosti můžete obdržet buď do vaší datové schránky, pokud jste k takové službě přihlášeni, nebo také emailem či poštou v papírové formě. Pokud má vlastník více nemovitostí v jednom kraji a výše daně nemá přesáhnout 5 000 Kč, vždy mu přijde výměra daně za všechny pozemky v daném kraji. Pokud vlastníte pozemky v několika krajích, nebo jsou odvody na dani vypočteny na částku vyšší než 5 000 Kč, přijde vám složenek několik, za každý kraj či pozemek jedna. 

kalkulacka-ceny-pudy

Vlastníte pozemek a zajímá Vás jakou má hodnotu?

Využijte naši kalkulačku pro odhad ceny pozemku. Zdarma a zcela nezávazně. 

Do kdy nejpozději má majiteli pozemku přijít výzva k zaplacení daně z nemovitosti?

Nejpozději by vlastníci měli výzvu k platbě daně z nemovitosti obdržet do 24. května.

Na základě čeho se daň vypočítává?

Výpočet daně z nemovitosti se řídí několika faktory: cenou pozemku podle cenových předpisů, výměrou pozemku, typem pozemku, a stanovenými sazbami a koeficienty. Pro rok 2024 se daně z nemovitostí zvýšily průměrně o 80 % oproti předchozímu roku. Různé typy pozemků mají různé sazby daně. Například pozemky určené k podnikání v zemědělské prvovýrobě mají sazbu 3,50 Kč/m2, zatímco pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu se sazba zvyšuje na 18,00 Kč/m2​.

Sazba daně pro zemědělské pozemky v r. 2024:

  • Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady: Sazba daně činí 1.35 %.
  • Trvalé travní porosty: Pro tyto pozemky je sazba stanovena na 0,45 %.
  • Hospodářské lesy: Také pro tyto pozemky platí sazba 0,45 %.
  • Rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb: Pro tyto pozemky je sazba daně 0,45 %.
  • Jiné zemědělské pozemky: Zde sazba daně z nemovitosti činí 0,35 Kč za metr čtvereční.

Tato sazba daně platí pro zemědělské pozemky, které nejsou užívány k podnikání. V případě zemědělských pozemků užívaných k podnikání mohou být sazby vyšší v závislosti na konkrétním využití pozemku.

vinice-dron-64ac13c95e7dc
Přečtěte si také:
Jaké jsou druhy zemědělských pozemků?

Jak se počítá daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti se vypočítává následujícím způsobem, přičemž za základ výpočtu se bere výměra pozemku v metrech čtverečních, cena za metr čtvereční dle typu pozemku a příslušná sazba daně:

1. Určení základní ceny pozemku

Každý typ pozemku (například orná půda, trvalé travní porosty, zahrady) má stanovenou základní jednotkovou cenu za metr čtvereční, která je většinou aktualizována každý rok. Tyto ceny jsou publikovány ve vyhláškách Ministerstva financí nebo jiných relevantních institucích.

2. Výpočet základu daně

Základ daně se vypočítá jako součin výměry pozemku v metrech čtverečních a základní jednotkové ceny za metr čtvereční.

3. Aplikace sazby daně

Na vypočtený základ daně se aplikuje příslušná procentní sazba daně. 

4. Případné koeficienty

Místní koeficienty, které mohou obce stanovit, se použijí k dalšímu upravení vypočtené daně. Koeficienty se mohou lišit v závislosti na lokalitě a typu pozemku.

5. Konečná daň

Součet daní z jednotlivých pozemků dává celkovou daň z nemovitosti, kterou je vlastník pozemku povinen zaplatit.

Příklad: Máte-li 1 000 m² orné půdy a cena za metr čtvereční je stanovena na 10 Kč, vypočtený základ daně by byl 10 000 Kč. Při sazbě 0,75 % by výsledná daň činila 75 Kč. Plus místní koeficienty, které se ale liší v každé lokalitě. 

Daň pozemek
Přečtěte si více:
Daň z nemovitosti - vše o dani z vašich pozemků

Kdo ji vypočítává?

Daň vypočítává příslušný finanční úřad na základě předloženého daňového přiznání poplatníka a podle zákonem stanovených pravidel.

Změnila se výše daně oproti minulému roku?

Ano, v roce 2024 došlo ke zvýšení sazeb daně o přibližně 80 % oproti roku 2023.

Změny na dani z nemovitosti v r. 2024:

Konsolidační balíček přinesl od 1.1.2024 legislativní změny, které se dotýkají i daní z nemovitosti. Kromě zvýšení výše daní o 80 % platí nově také tzv. inflační koeficient. Vláda tak má možnost každý rok výši daně upravovat podle růstu inflace. Nejvíc však do dvaceti procent. 

Výši daně mohou od letoška více ovlivňovat také představitelé obcí a místních úřadů, kteří stanovují tzv. místní koeficient. Daň mohou navýšit ale také snížit. 

Jakou cenu má půda?
Mohlo by vás zajímat:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Je pro různé druhy využití zemědělských pozemků různá výše daně nebo koeficientu na základě, kterého se daň počítá?

Ano, existují různé sazby a koeficienty podle typu zemědělského využití pozemku. Koeficienty mohou být stanoveny obcemi a mohou se lišit v závislosti na místním zastupitelstvu.

Co musím při platbě daně udělat jako vlastník pozemku?

Jako vlastník musíte podat daňové přiznání a zaplatit daně podle výpočtu uvedeného ve výzvě, nebo podle vašeho vlastního výpočtu, pokud výzva nepřišla.

 Můžete využít také elektronické platby nebo platby prostřednictvím bankovního převodu, ve většině případů stačí naskenovat QR kód a provést QR platbu prostřednictvím internetového bankovnictví, kdy jsou za vás veškeré údaje už předvyplněné.

Důležité je si pamatovat, že daň z nemovitosti za rok 2024 je třeba zaplatit nejpozději do 31. května, pokud její celková výše nepřesahuje 5 000 Kč. Pokud je daň vyšší, lze ji zaplatit ve dvou splátkách: polovinu do 31. května a zbytek do 30. listopadu.

Vše, co potřebujete vědět k dani z nemovitých věcí, naleznete také na oficiálních stránkách finanční správy

Kdo daň neplatí, neboli výjimky a osvobození z daně z nemovitosti

V případě zemědělských pozemků jsou od platby z daně z nemovitosti osvobozeni:

  • ti, kdo vlastní pozemek v národním parku v zóně blízké přírodě
  • stejně tak mohou být osvobozeny nebo mají od letošního roku nižší sazbu daně pozemky zapsané v katastru jako jako neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha a zeleň. Jejich majitelé nejsou povinni podávat daňové přiznání a finanční úřad si sazbu sám přepočítá. 
Jak úrodná je půda
Mohlo by vás zajímat:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy
Pole
Psali jsme také:
Kolik stojí zemědělská půda?
zemedelec_na_poli
Přečtěte si také:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.