Naše články

Tiché hrozby na českých polích - Alarmující dokument o stavu orné půdy na ČT24

09. 01. 2023
Tiché hrozby na českých polích - Alarmující dokument o stavu orné půdy na ČT24

Akademie věd České republiky natočila mimořádně zajímavý dokument Mizející půda pojednávající o důsledcích eroze na našich polích.

 

S ohledem na naléhavost problému ho Česká televize zařadila v rámci pokračování svého tematického cyklu Tiché hrozby.

 

Jak zazní v dokumentu jednou z hlavních příčin eroze je, že pouhých 30 % orné půdy patří hospodařícím farmářům a plných 70 % je obhospodařováno na základě pachtu. Zatímco majitel půdy tak často ani netuší, že bonita jeho půdy s každým přívalovým deštěm klesá, farmáři v nájmu chybí motivace realizovat na pozemcích nákladná protierozní opatření.

 


Dostat nezávaznou nabídku

 

Vlastníte půdu a uvažujete o prodeji, nebo vám chybí informace? Nezávazně nám níže napište. 

  
Každoročně z hektaru orné půdy nenávratně mizí tuny kvalitní zeminy v důsledku živelné půdní eroze. Často je příčinou nevhodné hospodaření zemědělců, kdy půda ztrácí svou přirozenou absorpční schopnost a při absenci remízků i jiných krajinných prvků je její plodná složka splavována do údolí včetně minerálů, živin, ale také pesticidů a hnojiv. 

 

Mizející půda v důsledku eroze je odborníky vnímána jako jedno z plíživých ohrožení potravinové soběstačnosti budoucích generací. Společnost Farmíto má za cíl zvýšit podíl těch, kteří hospodaří takzvaně na vlastním. Jen tak můžeme očekávat, že budou farmáři užívat půdu s dlouhodobou vizí a přispějí svým dílem k ozdravení české krajiny. Je totiž logické, že kroky vedoucí k nápravě bude podnikat jen ten farmář, který má vlastnická práva k pozemku, a tedy i záruku návratnosti nemalé investice do ozdravných krajinných prvků.

 

U nás v Česku má tento problém větší rozměr než jinde. V důsledku dřívější kolektivizace a scelování půdy totiž čeští zemědělci hospodaří na podstatně větších výměrách než jejich zahraniční kolegové. Zatímco průměrná velikost farmy v EU je 16,6 ha, u nás v České republice je to neuvěřitelných 130,2 ha!

 

Na celý dokument Mizející půda se můžete podívat ZDE. Navazující diskuzi s odborníky i zástupcem hospodařících farmářů najdete ZDE.

 

Dokument:

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12744130153-tiche-hrozby/221411033340002/ 

 

Navazující debata:

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/12744130153-tiche-hrozby/221411033340001/ 

Napište nám