Farmíto Magazín

Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

09. 01. 2023 | Měli byste vědět
Co-delat-aby-63b6ccbd06685
Půda nás živí. Jsme na ní od nepaměti závislí. Je to nejcennější, co máme, a často na to zapomínáme. Věřili byste například, že každý den v Česku bez náhrady zmizí průměrně 25 hektarů půdy? To je pro představu 42 fotbalových hřišť!

Kvalitní půda nám ale mizí před očima i nepozorovaně. Příroda je zranitelná a naše pole často strádají v důsledku ekonomických tlaků nadnárodních řetězců na výkupní ceny plodin. Ekonomové tomu rádi říkají vznešeně „intenzifikace“, ale zdravým selským rozumem je to v podstatě zanedbání řádné péče o půdu ve snaze ušetřit náklady. Nevhodným hospodařením bývá půda dříve či později vysílená a přestává plodit.

Jak zachovat kvalitu půdy? 

Jste-li majitelem půdy, následující informace by neměly uniknout vaší pozornosti.

Půdu pronajímejte dobrému hospodáři

Pečuje o ni zemědělec dobře? Stará se o to, aby se půda nevyčerpala? Předchází její erozi správnou orbou? Nedochází k nadužívání chemikálií? Zodpovědná péče o půdu zajistí její vysokou kvalitu a očekávané výnosy i po mnoha letech.

Prohlédněte si pole po přívalových deštích

Není ornice v nižších polohách odplavována pryč? Jsou zachována přirozená místa pro zadržení vody, tzv. poldry? Je půda členitá a dělená? Právě přívalové deště prozradí, jestli hospodář svou činností podporuje zadržování životadárné vláhy v půdě.

Dbejte o okolní život

Je půda živá? Není příliš zhutněná mechanizací? Najdou zde útočiště ptáci a hmyz? Ano i takové zdánlivé detaily jsou předpokladem živé, kvalitní půdy. Hmyz opyluje plodiny, draví ptáci na stromech střeží pole, aby se nepřemnožovali hlodavci. Při dobré péči si pak úrodná půda zachová svůj potenciál po mnoho dalších let.

David Číp z ochranářské skupiny JARO
Přečtěte si také:
Ochranář přírody David Číp: Jak udržet naše pole živá

Hluboká orba je mimořádně důležitá

Naši předkové neměli zdaleka mechanizaci, jakou máme dnes, přesto si uvědomovali význam hluboké orby. Nejen, že se půda prokypří a promísí živiny ze spodních vrstev, ale podpoří také schopnost zadržet více vody, která by jinak stekla pryč společně s erodujícími vrchními vrstvami. Podzimní hluboká orba také zajistí lepší promrzání půdy, což redukuje populaci hlodavců.

Jen za dobrou péči se půda trvale odměňuje štědrou úrodou

Co dává půdě živiny? Jsou to chemikálie? Je to chlévská mrva? Nebo zbytky z fekálního vozu? Jak moc je důležité zelené hnojení? Dohlédněte na pravidelné doplňování vhodných živin. I když na půdě sami nehospodaříte, je to ve vašem zájmu. 

Hydrokompost
Přečtěte si také:
Hydrokompost: Organické hnojivo, které pomáhá půdě růst
 

Je mnoho témat, ve kterých by měl majitel půdy najít společnou řeč s farmářem, nejlépe ještě před podpisem pachtovní smlouvy. Pokud je hospodařící farmář pod tlakem výkupních cen, mohlo by se stát, že zanedbá řadu důležitých činností, které jsou nutné pro trvalou kvalitu vaší půdy.  

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.