Naše články

Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

09. 01. 2023
Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

Půda nás živí. Jsme na ní od nepaměti závislí. Je to nejcennější, co máme, a často na to zapomínáme. Věřili byste například, že každý den v Česku bez náhrady zmizí průměrně 25 hektarů půdy? To je pro představu 42 fotbalových hřišť! 

 


Dostat nezávaznou nabídku

 

Vlastníte půdu a uvažujete o prodeji, nebo vám chybí informace? Nezávazně nám níže napište. 

 Kvalitní půda nám ale mizí před očima i nepozorovaně. Příroda je zranitelná a naše pole často strádají v důsledku ekonomických tlaků nadnárodních řetězců na výkupní ceny plodin. Ekonomové tomu rádi říkají vznešeně „intenzifikace“, ale zdravým selským rozumem je to v podstatě zanedbání řádné péče o půdu ve snaze ušetřit náklady. Nevhodným hospodařením bývá půda dříve či později vysílená a přestává plodit.

 

Jste-li majitelem půdy, následující informace by neměly uniknout vaší pozornosti.


Jak zachovat kvalitu půdy? 


Půdu pronajímejte dobrému hospodáři

 

Pečuje o ni zemědělec dobře? Stará se o to, aby se půda nevyčerpala? Předchází její erozi správnou orbou? Nedochází k nadužívání chemikálií? Zodpovědná péče o půdu zajistí její vysokou kvalitu a očekávané výnosy i po mnoha letech.

 

Prohlédněte si pole po přívalových deštích


Není ornice v nižších polohách odplavována pryč? Jsou zachována přirozená místa pro zadržení vody, tzv. poldry? Je půda členitá a dělená? Právě přívalové deště prozradí, jestli hospodář svou činností podporuje zadržování životadárné vláhy v půdě.


Dbejte o okolní život


Je půda živá? Není příliš zhutněná mechanizací? Najdou zde útočiště ptáci a hmyz? Ano i takové zdánlivé detaily jsou předpokladem živé, kvalitní půdy. Hmyz opyluje plodiny, draví ptáci na stromech střeží pole, aby se nepřemnožovali hlodavci. Při dobré péči si pak úrodná půda zachová svůj potenciál po mnoho dalších let.

   

Hluboká orba je mimořádně důležitá


Naši předkové neměli zdaleka mechanizaci, jakou máme dnes, přesto si uvědomovali význam hluboké orby. Nejen, že se půda prokypří a promísí živiny ze spodních vrstev, ale podpoří také schopnost zadržet více vody, která by jinak stekla pryč společně s erodujícími vrchními vrstvami. Podzimní hluboká orba také zajistí lepší promrzání půdy, což redukuje populaci hlodavců.


Jen za dobrou péči se půda trvale odměňuje štědrou úrodou


Co dává půdě živiny? Jsou to chemikálie? Je to chlévská mrva? Nebo zbytky z fekálního vozu? Jak moc je důležité zelené hnojení? Dohlédněte na pravidelné doplňování vhodných živin. I když na půdě sami nehospodaříte, je to ve vašem zájmu. 

 

Je mnoho témat, ve kterých by měl majitel půdy najít společnou řeč s farmářem, nejlépe ještě před podpisem pachtovní smlouvy. Pokud je hospodařící farmář pod tlakem výkupních cen, mohlo by se stát, že zanedbá řadu důležitých činností, které jsou nutné pro trvalou kvalitu vaší půdy.  
 

Napište nám