Farmíto Magazín

Rok 2024 je Rokem motýla, co může přinést české půdě?

07. 02. 2024 | Aktuality
Motýl na louce
Opylovači na pozemku znamenají bohatší úrodu i výnos a také zdravou půdu. I proto je rok 2024 Rokem motýla. Jak opylovače chránit a co stanovuje vlastníkům zákon?

V posledních letech jsme svědky znepokojivého trendu v české krajině - mizení opylovačů. Nejen pro majitele zemědělských pozemků je to závažný problém, neboť opylovači jsou klíčoví pro zdraví a produktivitu našich polí a louk. A i proto vyhlásil Český svaz ochránců přírody rok 2024 za Rok Motýlů.

Ochrana opylovačů není jen otázkou ekologie, ale i ekonomiky. Zdravá populace opylovačů znamená bohatší úrodu a tím i lepší výnosy pro zemědělce. Jde o investici do budoucnosti našeho zemědělství a přírody jako celku.

Proč mizí hmyz z českých polí? 

Jedním z hlavních důvodů, proč opylovači mizí, je intenzivní zemědělská praxe. Používání chemických pesticidů a herbicidů na polích výrazně škodí opylovačům jako jsou včely, motýli a další hmyz. Tyto chemikálie mohou jsou pro většinu živočichů toxické či smrtelné a tak přispívají k ubývání druhové rozmanitosti.  

Dalším faktorem je změna krajiny. Moderní zemědělství často znamená transformaci rozmanitých habitatů na jednotné monokultury. Tímto způsobem dochází ke ztrátě přirozených útočišť a zdrojů potravy pro opylovače.

Změna klimatu také hraje svou roli. Extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou dlouhá období sucha nebo naopak záplavy, mohou mít devastující dopad na přežití opylovačů.

Co-delat-aby-63b6ccbd06685
Přečtěte si také:
Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

Majitelé pozemků jsou povinni chránit přírodu

V souladu s legislativou České republiky, zejména Zákonem o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) jsou majitelé pozemků povinni chránit přírodní zdroje a biodiverzitu na svých pozemcích. To zahrnuje ochranu životního prostředí, zachování přirozeného stavu ekosystémů a ochranu ohrožených druhů. Majitelé pozemků by měli přijímat opatření k prevenci škod na přírodě a krajinném rázu, a to jak ve vztahu k jejich vlastní činnosti, tak v případě činností třetích stran na jejich pozemcích. Porušení povinností v oblasti ochrany přírody může vést k různým sankcím, včetně pokut. 

Zároveň ale legislativa nabízí různé formy podpory a kompenzací pro majitele pozemků, kteří aktivně přispívají k ochraně a zlepšování stavu přírody a krajiny. To může zahrnovat finanční podporu pro realizaci konkrétních opatření na ochranu přírody. 

Co mohou udělat majitelé zemědělských pozemků? 

Zejména vědět kdo a jak na jejich pozemcích hospodaří. V obecné rovině je dobré zredukovat používání škodlivých chemikálií a hledat alternativní, šetrnější metody ochrany rostlin před škůdci. Dále pak poskytovat opylovačům potřebný prostor pro život - tím mohou být květinové pásy, neobdělávané plochy na pozemcích a také druhová pestrost. 

Jedním z možných způsobů může být navštívit akce organizované v rámci Roku motýlů, zapojit se do dobrovolnického spolku anebo požádat o finanční dotace, které mohou odstartovat změny na vašich pozemcích.

Věděli jste, že…

Od roku 2020 Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje tematické roky s cílem upozornit na ohrožení konkrétních skupin rostlin a živočichů. 

ČSOP pečuje o místa důležitá pro ochranu motýlů, jako jsou květnaté louky, světlé lesy nebo staré sady. Nabízí také finanční pomoc pro ochranu motýlů a dalších druhů. 

Více informací naleznete na www.rokmotylu.cz.
Včelař Augustin Uváčik: VČELÁM DÍK!
Přečtěte si také:
Včelař Augustin Uváčik: VČELÁM DÍK! Včely pomáhají krajině žít
Pole
Mohlo by Vás zajímat:
Kolik stojí zemědělská půda?

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.