Farmíto Magazín

Přemnožená zvěř v lesích působí škody za miliony korun

11. 03. 2024 | Aktuality
srna
Na zemědělských pozemcích a v lesích zvěř způsobí vlastníkům škody v řádech milionů korun. Tento problém má řešit i novela zákona o myslivosti a lesích.

Údaje z odborných organizací jako jsou Lesy ČR nebo Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) hovoří jasně; přemnožená zvěř působí velké problémy v českých lesích, na zemědělských pozemcích, ale i v dopravě nebo v nákladech na ochranu lesa proti zvěři a dalších výdajích na péči o les.

Podle dat ze studie, kterou zpracoval ÚHUL je ve většině krajů úroveň poškození lesů zvěří nad únosnou úrovní. K výraznému nárůstu poškození došlo podle jejich dat v Plzeňském kraji. Naopak snížení míry poškození je patrné v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském. Nadměrné poškození lesa zvěří není lokální, ale vyskytuje se na naprosté většině území ČR. Kvůli přemnožené zvěři snížila biodiverzita druhů dřevin v průměru o 13 procent a zvěř zcela zničila 15 procent stromků. 

Výše škod způsobená zvěří v lesích:

Podle zprávy zpracované Ing. Kamilem Turkem, Ph.D., DiS. z ÚHUL jsou škody následující:

  • Výše náhrady za škody působené zvěří na lesích dosahují 4,14 mld. Kč/rok (Erber, 2019). 
  • Škody na šesti základních zemědělských plodinách dosahují 1,5 mld. Kč/rok (Skoták a kol, 2021). 
  • Škody zvěří v dopravě dosahují 800 mil. Kč/rok (ČAP - Voldán, 2022). 
  • Náklady na ochranu lesů před zvěří za celou ČR více jak 1 mld. Kč/rok.
Celkové škody se vyšplhají na 7 mld Kč/rok 

+ náklady na nadbytečnou péči o porosty a snížení biodiverzity či stability lesů.

Novela zákona o lesích a myslivosti jako řešení

Problém s poškozováním lesů zvěří má za cíl řešit i připravované novela zákona o myslivosti, které jde ruku v ruce s novelou lesního zákona.

Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že jednou z motivací přípravy novely zákona je udržitelnost lesů pro budoucí generace. Poukázal na to, že za loňský rok se vysadilo kolem 226 milionů stromků. „Investujeme miliardy korun a víme, že 30, možná 40 procent výsadby bude zničeno, velmi často přemnoženou zvěří.“. Jedním z bodů novely je plánování lovu v honitbách podle poškození lesů nebo digitalizace správy myslivosti.

myslivci
Přečtěte si více:
Novela zákona o myslivosti 2024: hlavní změny v kostce
smíšený les
Přečtěte si také:
Novela lesního zákona: krok vstříc vlastníkům lesů

Jaké škody zvěř způsobuje?

Přemnožená zvěř může v lesích způsobovat širokou škálu škod, které mají negativní dopad na lesní ekosystémy, biodiverzitu a hospodářskou hodnotu lesů. Mezi hlavní typy škod patří:

  • Okusování a poškozování mladých stromků: Zvěř, zejména jeleni a srnci, se živí mladými výhonky, listy a kůrou stromů. Toto chování může vést k poškození nebo zničení mladých stromků, což komplikuje obnovu lesa a snižuje jeho biodiverzitu.
  • Poškozování kůry stromů: Zvěř může také obrušovat nebo okusovat kůru stromů, což oslabuje stromy a činí je náchylnějšími k infekcím a chorobám.
  • Rozrývání půdy: Divoká prasata rozrývají půdu při hledání potravy, což může vést k poškození kořenových systémů stromů a ničení podrostu.
  • Konkurence s jinými druhy: Přemnožená zvěř může vytlačovat jiné druhy zvířat tím, že spotřebovává většinu dostupné potravy a prostoru, což snižuje biodiverzitu.

Jaký vliv má zvěř na hodnotu pozemků?

Poškozování lesů zvěří může mít významný vliv na hodnotu lesních pozemků. Tento vliv se může projevit několika způsoby:

Snížení kvality dřeva: 

Okusování a poškozování kůry stromů zvěří může vést k vývoji vad na dřevě, jako jsou jizvy nebo nepravidelný růst, což snižuje kvalitu dřeva a jeho tržní hodnotu. Dřevo s vadami je méně žádané pro průmyslové zpracování, což ovlivňuje celkovou ekonomickou hodnotu produkce lesa.

Omezení druhové diverzity: 

Přemnožená zvěř často selektivně okusuje určité druhy stromů, což může vést k jednostrannému složení lesa s dominancí méně žádaných nebo méně odolných druhů. Tato změna ve složení lesa může snížit jeho celkovou odolnost a biodiverzitu, což má dlouhodobě negativní dopad na hodnotu lesa.

Náklady na obnovu a ochranu: 

Vysoké náklady spojené s obnovou poškozených lesních porostů a implementací ochranných opatření (např. oplocení, aplikace repelentů) mohou znamenat významnou finanční zátěž pro vlastníky lesa. Tyto náklady mohou snížit čistý příjem z lesního hospodářství.

Ztráta příjmů: 

Poškození lesa zvěří může vést k zpoždění nebo snížení produkce dřeva, což má přímý dopad na příjmy z lesního hospodářství. V extrémních případech může být nutná celková obnova lesních porostů, což znamená dlouhodobou ztrátu příjmů.

Pro vlastníka půdy je tedy důležité tento problém řešit z několika důvodů. Ať už jsou to důvody ekonomické či ekologické. Lesy mají kromě hospodářské hodnoty také význam pro rekreaci, ochranu přírody a jsou součástí kulturního dědictví.

jehličnatý-les

Máte pozemek a chcete zjistit jeho hodnotu?

Nabízíme nezávazný odhad ceny pozemku zdarma. Poctivá cena pozemku se stanovuje na základě řady faktorů. Rozhoduje o nich nejen kvalita půdy, lokalita nebo to, zda jej sužuje eroze, ale také vývoj trhu.

Strategie pro boj proti škodám způsobeným přemnoženou zvěří

Jak potíže s přemnoženou zvěří řešit? Podle platného zákona o lesích § 32 odst. 5) jsou vlastníci lesů, uživatelé honiteb a orgány státní správy lesů povinni dbát, aby lesní porosty nebyly nepřiměřeně poškozovány zvěří. V praxi se tak ale často neděje - ÚHUL upozorňuje, že současný systém v tomto není pro vlastníky příliš motivační. 

Jednou z hlavních strategií je regulace počtu zvěře prostřednictvím plánovaného lovu. Tato metoda pomáhá udržovat populaci zvěře na udržitelné úrovni, která nezpůsobuje nadměrné škody.

Dále vlastníci lesů mohou použít ochranné ploty, síťoviny nebo ochranné obaly na stromky, aby zabránili okusu a poškození mladých stromů zvěří. Pomoci může pestrá struktura lesa s různými druhy a věkovými kategoriemi stromů. Ta zvýší odolnost celkového lesního ekosystému. Cestou je i podpora přirozených predátorů, jako jsou vlci nebo rysi. Může přispět k přirozené regulaci počtu zvěře. Účinné mohou být také chemické repelenty, které zvěři znechucují okusování rostlin, nebo použití odstrašujících prostředků, jako jsou zvukové signály nebo reflektory. Fungovat mohou zejména v kombinaci s jinými metodami. Vyžadují pravidelnou údržbu a obnovu.

Je důležité, aby vlastníci lesů a myslivci spolupracovali s místními a státními orgány a dodržovali platné zákony a doporučení pro udržitelné hospodaření s populací zvěře a ochranu lesů. Aktivní řízení a prevence škod způsobených zvěří jsou klíčové pro udržení zdravých a produktivních lesních ekosystémů a ochranu investic do lesního hospodářství.

Věděli jste, že...
Vlastníci lesů mohou využít metodik a návodu, které zpracovává ÚHUL:

https://www.uhul.cz/portfolio/myslivecka-pece-a-lov-zvere/

https://www.uhul.cz/portfolio/data-o-myslivosti/

Co-delat-aby-63b6ccbd06685
Přečtěte si také:
Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.