Farmíto Magazín

Větrolamy proti větrné erozi i tornádu

05. 02. 2024 | Aktuality
Větrolam proti větrné erozi půdy
Větrolam je skupina stromů nebo keřů vysazená v řadě nejčastěji na okraji pole nebo mezi několika lány. Slouží jako hráz, která chrání pole proti větru, erozi a přispívá tak ke kvalitě půdy.

V minulosti se větrolamy vysazovaly hojně, ale jak stromy stárnou, postupně z krajiny mizí a nové se vysazují jen vzácně. Především v rovinatých a suchých oblastech pak dochází k jevu, kterému odborníci říkají větrná eroze. V období, kdy půda není chráněna vegetací, je velice zranitelná. Vítr pak odnáší vrchní vrstvu s živinami, a to to zdaleka není jediný problém.

Trpí i lidé v okolních obcích

Prachové částice vítr unáší na velké vzdálenosti, což ohrožuje životní prostředí v přilehlých obydlených oblastech. V okolí silnic pak dochází k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti silničního provozu nečekaně sníženou viditelností. V nejvíce postižených oblastech se problém konečně začíná řešit v součinnosti zemědělských společností, občanů i zastupitelstev obcí.

Větrolamy mohou omezit vznik tornád

Ničivá tornáda, jaká obvykle vídáme v zahraničním zpravodajství, vznikají nad vodními plochami. Podobný efekt v našich zeměpisných šířkách však vzniká právě nad rovnými rozlehlými lány bez zeleně a krajinných bariér. Všichni máme v živé paměti škody, které způsobilo tornádo v Hruškách. Právě jeho řádění zastavily až lesy u Hodonína.   

Ohrožené jsou suché a rovinaté oblasti. Jednou z oblastí nejvíce postižených větrnou erozí je jihovýchodní Morava. Není náhoda, že právě zde řádilo ničivé tornádo v roce 2021.

Eroze půdy
Přečtěte si také:
Rok 2023 byl nejteplejší v historii. Co to znamená pro česká pole?

Větrolamy plní více funkcí.

Větrolamy nejenže brání větrné erozi, dále také napomáhají udržovat vlhkost v půdě a přispívají k jejímu zlepšení nebo skýtají útočiště užitečnému hmyzu, který opiluje plodiny na polích. Draví ptáci pak získají „pozorovatelnu“ odkud útočí na škůdce, jako jsou hraboši.  

Jak začít s výsadbou?

Rozsáhlejší záměry určitě doporučujeme realizovat ve spolupráci s odborníky krajináři. Pokud máte menší pole a nechybí vám odhodlání založit větrolam vlastními silami, i v takovém případě doporučujeme alespoň základní konzultaci s odborníkem nebo příslušným odborem životního prostředí ve vaší obci. Vyhnete se tak chybám, které se stěží napravují. Především doporučujeme zvolit dřeviny, kterým se ve vaší krajině daří, a naopak se vyhnout potenciálně invazivním druhům. Pokud se do výsadby pustíte na jaře, nejzazší termínem v nižších a středních polohách je polovina dubna.     

Větrolamy krok za krokem:

Plánování

Nejprve určete směr převládajících větrů na vašem pozemku a podle toho naplánujte umístění větrolamů. Větrolamy by měly být rovnoběžné s převládajícím směrem větru.

Výběr Druhů

Vyberte stromy a keře vhodné pro vaši oblast. Měly by být odolné vůči místním klimatickým podmínkám a půdním typům. Často se používají listnaté i jehličnaté druhy pro různorodost. 

Design

Větrolamy by měly mít několik řad různých druhů stromů a keřů. Vnější řady by měly být odolnější proti větru, zatímco vnitřní mohou být nižší a hustší.

Příprava Půdy

Připravte půdu odstraněním plevele a případně oráním. Zajistěte, aby půda byla dostatečně úrodná a měla dobrý odvod vody.

Výsadba

Vysaďte stromy a keře v předem určených rozestupech. Ujistěte se, že jsou dostatečně hluboko zasazeny a mají dostatek prostoru pro růst.

Péče po Výsadbě

Zajistěte pravidelnou zálivku, zejména v prvních letech po výsadbě. Odstraňujte plevele a případně aplikujte mulč pro udržení vlhkosti.

Údržba

Pravidelně kontrolujte zdraví stromů a keřů a zasahujte v případě výskytu škůdců nebo nemocí. Průřez je důležitý pro udržení zdravého růstu a efektivity větrolamu.

Vyvarujte se vysazování potenciálně invazivních druhů. Jejich seznam průběžně aktualizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Výsadba větrolamů je dlouhodobá investice do zdraví a udržitelnosti půdy. Ačkoliv počáteční náklady a úsilí mohou být významné, dlouhodobé přínosy pro půdu, životní prostředí a ekonomiku jsou neocenitelné. Větrolamy nejenže chrání půdu, ale také přinášejí další ekologické a ekonomické výhody. Poskytují útočiště pro divokou zvěř a ptáky, zlepšují biodiverzitu a mají pozitivní vliv na lokální klima. Ekonomicky vzato, větrolamy mohou zvýšit hodnotu půdy a snížit náklady spojené s její obnovou a údržbou.

Chcete vědět více o tom jak sázet větrolamy?

Podívejte se na podrobnější manuál i užitečné příklady z praxe od Nadace partnerství:

https://www.sazimebudoucnost.cz/vetrolamy

Sazeni-stromy-63b6d083d3307
Mohlo by Vás zajímat:
Když se rozhodnete sázet stromy, nejste na to sami
David Číp z ochranářské skupiny JARO
Přečtěte si také:
Ochranář přírody David Číp: Jak udržet naše pole živá

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.