Naše články

Nemusíte umět létat, abyste se dostali na pole přes cizí pozemek. Řekneme vám, jak na to.

09. 01. 2023
Nemusíte umět létat, abyste se dostali na pole přes cizí pozemek. Řekneme vám, jak na to.

Zemědělská půda by měla za všech okolností co nejlépe sloužit svému účelu.

Této logice jde naproti i zákon, který pamatuje na případy, kdy na váš pozemek nevede žádná cesta. Nebudeme vás zahlcovat složitými právními citacemi – naším cílem je informovat vás o tom, že právní cesty existují a že pokud se obrátíte na zkušeného právníka, dovede vás ke kýženému výsledku.

Když může pan Novák, můžete i vy

Ukažme si to na ilustračním příběhu. Pan Novák vlastní pozemek, na kterém stojí dům, ke kterému vede přístupová cesta přes pozemek pana Černého. Pan Novák a pan Černý se proto dohodli na zřízení služebnosti ve prospěch pozemku pana Nováka. Pozemek pana Černého je tak zatížen ve prospěch pozemku pana Nováka, a to takzvanou služebností stezky a cesty, zapsanou do katastru nemovitostí. Pan Novák tak může užívat cesty pro přístup ke svému domu a pan Černý musí strpět, že pan Novák cestou jezdí či chodí ke svému domu.

Pro pěší, auta i stádo

Pokud se také potřebujete dostat ke své nemovitosti přes cizí pozemek, je tedy možné nechat zřídit takzvanou služebnost, jak jsme již zmínili v ilustračním příběhu pana Nováka. Nejčastěji to bývá služebnost stezky, cesty nebo průhonu, podle toho, k jakému účelu má sloužit – zda pro pěší, průjezd vozidly nebo vyhánění zvířat na pastvu. Možná se zeptáte, jaký je rozdíl mezi služebností a „nezbytnou cestou“, o které jsme vás informovali. Hlavní rozdíl je v tom, že služebnost ve výše uvedeném smyslu je nejčastěji vyústěním dohody dvou sousedů a může být zřízena i pro pouhé zlepšení přístupu k pozemku (například se pomocí služebnosti zřídí kratší či pohodlnější cesta k pozemku). O nezbytné cestě rozhodne soud, pokud k dohodě nedojde, avšak pouze v případě, kdy přístup k nemovitosti nelze zajistit jinak – pro pouhé zlepšení přístupu nelze nezbytnou cestu zřídit. 

Kdo to platí?

Ten, v jehož prospěch byl pozemek zpřístupněn, pochopitelně také nese náklady na zřízení a následnou údržbu komunikace. Proto dobře zvažte účel a s tím související budoucí návratnost. Pokud cestu nebo stezku budou následně užívat obě strany, o náklady se samozřejmě podělí. Je-li služebnost zřízena dohodou, strany si mohou ujednat vlastní podmínky, a tedy se dohodnout i na tom, která strana hradí jaké náklady.

Vlastníte půdu a uvažujete o prodeji, nebo vám chybí informace? Nezávazně nám níže napište. 

Dostat nezávaznou nabídku

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.