Zapojili jsme se do záchrany srnčat

srnky.2a31f579
Nechceme přihlížet, jak lišty sekaček na polích ročně usmrtí tisíce mláďat.

Srnčí mláďata se obvykle rodí od května do začátku července. Bohužel se tyto měsíce kryjí s obdobím senoseče, proto jsou srnčata hned od počátku v ohrožení. V prvních dnech totiž mládě není schopno pohybu, aby samo uniklo před blížícím se žacím strojem. Obsluha nemá šanci křehkého tvorečka včas zpozorovat, a tak často dochází k jeho devastujícím poraněním.

Podle statistik takto ročně zahyne až 60 tisíc srnčích mláďat. Intenzivnější součinnost zemědělců s myslivci bohužel není cestou k nápravě. Nelze totiž dlouhodobě plánovat senoseče a koordinovat je s místními mysliveckými sdruženími, která většinou tvoří amatérští členové zaměstnaní v jiných profesích. Nedávná reportáž České televize o této problematice na nás velice zapůsobila. Naštěstí také kromě trýznivých záběrů zvířat nastínila i možná řešení. Aktivity se ujímají dobrovolníci hned několika spolků. Spojili jsme se s paní Křesákovou, předsedkyní iniciativy „Zachraň srnče před sekačkou“, abychom jejich snažení podpořili.

Po společné diskuzi jsme se s nadšením všech zaměstnanců zapojili do projektu. Finančním příspěvkem i osvětou na našich sociálních sítích jsme podpořili sbírku na Donio.cz, díky které si mohl spolek zakoupit další drony s termovizí. Ty totiž dokážou mládě včas odhalit, ideálně v brzkých ranních hodinách, kdy je okolí ještě chladné. Celé snažení dobrovolníků je tak mnohem efektivnější, protože i velká plocha před senosečí může být z jednoho místa dokonale prohledána. Pokud dobrovolníci nějaké mládě najdou, opatrně ho přemístí mimo pole, kde si ho později srna bez problémů najde.      

S paní Křesákovou jsme se domluvili na další spolupráci a naší podpoře spolku. Pokud byste se i vy chtěli zapojit do podpory záchrany srnčích mláďat, klikněte na www.zachransrnce.cz. Rádi vás budeme dále informovat o všem podstatném, stačí sledovat náš Facebook.

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.