Kvalita půdy dramaticky klesá a majitelé to často netuší

Zemědělské půdy u nás ubývá, a co je horší, ta, na které se hospodaří, ztrácí svou původní kvalitu v důsledku špatného zacházení a eroze. Těžká mechanizace půdu zhutňuje, čímž se zhoršuje zadržování vláhy. Živiny pak odplavují stále častější přívalové deště. Eroze v Česku sužuje přes 50 % plochy orné půdy.

Usilujeme o to, aby se co největší podíl půdy dostal do vlastnictví těch, kdo na ní budou zodpovědně hospodařit. Takoví farmáři pak mají vlastní zájem udržovat půdu trvale v dobré kondici.

Narozdíl od jiných majitelů půdy víme, co chceme, jak by se daná půda měla zemědělsky využívat.

Nabízím půdu
15 m2
Půdy ubylo, zatím co si tohle čtete
25 ha
Půdy ubyde každý den
Přepočtem
42 hřišť

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.