Etický kodex

Stávající legislativa poskytuje základní ochranu práv prodávajícího, přesto někteří obchodníci na trhu hledají skulinky a využívají znalosti prostředí ve svůj prospěch na úkor klientů. Farmíto má za cíl kultivovat celý segment obchodování s půdou a budovat atmosféru důvěry u veřejnosti.

 1. Nakupujeme za etické ceny
  Naše kupní ceny vždy respektují tržní hodnotou obvyklou v daném místě a čase. Výslovně je nepřípustné zneužít životní situace klienta nebo výhody plynoucí například z naší znalosti trhu.
 2. Zamezujeme jednání pod nátlakem
  Musíme si být jistí, že klient nejedná pod nátlakem svého okolí, a pokud máme sebemenší pochybnosti, obchod neuzavíráme. Klientovi vždy dopřejeme dostatek času na rozmyšlenou. Ujistíme se, že ví, jaké pozemky prodává, že je seznámen s výší kupní ceny a souhlasí s podmínkami.
 3. Předcházíme nedorozuměním
  Po jednání s klientem vždy zrekapitulujeme dohodu a odsouhlasíme další kroky. Vždy se ujistíme, že je s postupem srozuměn a souhlasí s ním.
 4. Chráníme soukromí klientů
  Obchodník je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám, a to i po uzavření obchodního případu. Vždy jednáme v naprostém souladu s platnými předpisy.
 5. Náš vztah s klientem nekončí prodejem
  I po uzavření obchodu (po přepisu na katastr) se s klientem spojíme, abychom mu připomněli, co případně musí z daňového hlediska udělat sám. Zeptáme se, zda z jeho pohledu vše proběhlo v pořádku, případně jestli nepotřebuje ještě s něčím pomoci.
 6. Rychlá a bezpečná úhrada kupní ceny
  Ať už úhrada kupní ceny proběhne jakoukoliv formou, dbáme na to, aby byla uskutečněna co nejdříve a zcela v souladu s uzavřenou dohodou.
 7. Preferujeme osobní přístup
  Plně se přizpůsobíme požadavkům prodávajícího. Obchod může proběhnout korespondenční formou, ale také osobně v místě, které klientovi nejlépe vyhovuje.

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.